14.10.2023 Drbal Aleš

Učedníkem ve 21. století
Úvod do tématu konference

14.10.2023 Húšť Petr

Co je to učednictví, jak je projevuje

14.10.2023 Viktorin Jan

Jakých oblastí života se to týká? (prodej-rozdej-následuj?)
Mt 19,21-30 + Mt 10, 16 Pán Ježíš neskrývá obtížnost úkolu!

14.10.2023 Boháč Pavel

Nabádání ke statečnosti
Matouš 10,32, Závažnost učednictví v očích Pána Ježíše! Matouš 10,40-42

14.10.2023 Kocmunda Juraj

Apoštol Pavel svědčí o své zkušenosti
Filipským 3,7-12, Nestačí to jen vědět Jan 13,17

14.10.2023 Pípal Vladimír

Je nutné stát se učedníkem?
Nestačí jen uvěřit, že jsem zachráněn obětí Pána Ježíše? Je učednictví podmínkou spasení? Může být někdo učedníkem a přitom nespasen?

14.10.2023 Šimik Martin

Co je „můj kříž“?
Ochota poddat se, pokud Boží plány překříží ty moje Lk 9,23; 14,27

14.10.2023 Vyhnánek Oliver

Otázka priorit, vzdání se svých nároků, Pán Ježíš musí mít prvenství.
Matouš 10,37

14.10.2023 Mellwig Lukas

Jiné překážky
Lukáš 9,26,57-62

14.10.2023 Križko Lukáš

Čí je jho, které táhneme?
Matouš 11,29; 2. Korintským 6,14n

14.10.2023 Krejčí Jiří

Pomoc v boji – nejsme sami!
uzavření tématu za místní sbor Ř 8,26; Ef 6,10n