Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.