Křesťanský sbor

Brno

Jsme společenství věřících lidí z Brna a okolí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Naše víra a poznání vychází výhradně z Bible, která je Bohem zjeveným Slovem, daným člověku a Církvi

Naše společná setkávání

Scházíme se na adrese: Šámalova 15a, Brno - Židenice.
  • Nedělní bohoslužba

    9:30 - 11:00

    Připomínání smrti pána Ježíše, modlitby, chvály, kázání

  • Středeční vyučování

    17:45 - 18:45 

    Probírání biblické knihy: Evangelium podle Jana