10.10.2016 Drbal Aleš

Úvod do tématu - Už jsi vykročil, prodléváš, nebo zustáváš stát?

10.10.2016 Mellwig Meinolf

Stojím a hledím = hrozba neužitečnosti (Sk 1:11, Tit 3:14)

10.10.2016 Kozár Petr

Nesprávné pohledy učedníků
Skutky 1,1-12

10.10.2016 Húšť Petr

"Budete mi svědky", "Budete připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte"

10.10.2016 Czuczor Richard

Znám své povolání a obdarování (hřivnu)?

10.10.2016 Havlíček Tomáš

Nezanedbávejte, ale Choďte (1Tim 4:14)

10.10.2016 Vyhnánek Lubomír

Choďte v moudrosti, v bázni, v posvátné úctě (Kol 4:5, Žd 12,28, 1.Pt 1:17)

10.10.2016 Pípal Vladimír

Chodit = být užitečný, sluha věrný
(Mk 16:15, Ř 12:7, Zj 2:10)

10.10.2016 Andrýsek Jaromír

Naše poslušnost a odpovědnost - chodíme, nebo?
(Fp 2:12-17)

10.10.2016 Húšť Samuel

Shrnutí - vstříc odměně (povzbuzení) - Pán blízko
(2.Tim 4:8)