14.10.2017 Drbal Aleš

Úvod do tématu

14.10.2017 Šimik Petr

Hodnota manželství - v čem ukazuje na Krista a Církev

14.10.2017 Vopalecký Jan

Vzájemnost vztahu Krista a Církve. Co udělal Kristus pro Církev. Motivace

14.10.2017 Herold Neklan

Vztah Církve ke Kristu - co může dělat Církev: dělat, co se líbí Pánu, využívat čas, užívat své dary

14.10.2017 Pala Tomáš

Vztah Církve ke Kristu - co může dělat Církev: sloužit druhým, následovat Jeho příklad

14.10.2017 Pípal Vladimír

Proč nežít na hromádce - Manželství je Boží projekt

14.10.2017 Kostlán Bedřich

Budování vztahu v rodině a manželství

14.10.2017 Vlček Jan

Komunikace

14.10.2017 Šerfel Dušan

Rozvod a nový sňatek

14.10.2017 Staněk Jan

Slovo ke svobodným, shrnutí celého tématu