Brněnská konference 2023 - Učedníkem ve 21. století

Milí spoluvykoupení v Pánu Ježíši Kristu, drazí přátelé, srdečně Vás zveme na jednodenní podzimní setkání organizované věřícími z Křesťanských sborů.
Zde se můžete přihlásit

koference 2023