Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Soukromí

Křesťanský sbor Brno (dále též „Sbor“) vnímá důležitost ochrany osobních údajů domácích Sboru i osob, s nimiž přichází při výkonu svého poslání do kontaktu. Sbor chrání veškeré poskytnuté osobní údaje před zneužitím a zpracovává je v souladu s unijním, i národním právem. Způsob zpracovávání osobních údajů ve Sboru je odvislý od povahy a cílů činnosti Sboru. Sbor neprovádí rizikové zpracování osobních údajů ani rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů. Sbor ctí zásadu minimalizace zpracovávaných údajů. Sbor jakožto neziskový subjekt nezpracovává osobní údaje k žádným hospodářským účelům.

Za účelem transparentního popsání způsobu zpracovávání osobních údajů Sborem přijal Sbor dne 13. dubna 2018 svá pravidla o nakládání s osobnímu údaji.

Dokumenty

Pravidla Křesťanského sboru Brno o nakládání s osobními údaji

Poučení pro domácí sboru a pravidelné návštěvníky

Formulář souhlasu pro domácí sboru a pravidelné návštěvníky

Poučení pro účastníky pobytů

Formulář souhlasu pro účastníky pobytu