Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Kontakt

Na této stránce můžete kontaktovat skupiny osob spojené s činností sboru nebo stránek.

Můžete využít uvedenou e-mailovou adresu nebo online formulář, který se zobrazí po kliknutí na název kontaktu.

Samozřejmě nás také můžete kontaktovat poštou na adresu našeho shromáždění:

Křesťanský sbor Brno
Šámalova 15a
636 00 Brno-Židenice

Číslo účtu pro účely darů a podpory jednotlivých projektů: 2500752953/2010, vedený u Fio banky, a.s.

(lze uvést konkrétní účel daru pomocí variabilního symbolu)

0009 Dar obecný
0423 Irena Zemanová
1970 Matěj a Kristína Noví
3915 Budova Šámalova
2620 Uvolněný pracovník

Základní informace
Administrátoři
Konference