Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Kdy se scházíme

Jako celý sbor se setkáváme k pravidelným shromážděním v těchto dnech:

neděle9.30–11.00
Slavení Památky Pána Ježíše Krista a výklad Božího Slova (první neděli v mesící poté zpravidla následuje společný oběd)

středa – 17.45–18.45
Biblická hodina 

pátek – 17.45–18.45
Modlitební hodina

Mimo tato setkání probíhají pravidelně také tyto akce

neděle19.30–11.00
Setkání dětí – besídky

neděle (kromě poslední neděle v měsíci)15.00–17.00
Setkání dorostu

neděle (sudé týdny) – 11.00–15.00
Setkání mládeže