Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Kdy se scházíme

Jako celý sbor se setkáváme k pravidelným shromážděním v těchto dnech:

neděle9.30–11.15
Slavení Památky Pána Ježíše Krista a výklad Božího Slova

poslední neděle v měsíci9.30–11.45
Slavení Památky Pána Ježíše Krista a výklad Božího Slova + společný oběd ve sborovém domě

středa – 17.45–18.45
Biblická hodina 

pátek – 17.45–18.45
Modlitební hodina

Mimo tato setkání probíhají pravidelně také tyto akce

neděle10.15–11.15
Setkání dětí – besídky

poslední neděle v měsíci9.30–11.45
Setkání dětí – besídky

neděle (kromě poslední neděle v měsíci)15.00–17.00
Setkání dorostu

úterý – 18.00–20.00
Setkání mládeže