Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Dámský vyráběcí klub

Srdečně zveme všechny ženy i mladé dívky na nedělní podvečer ke společnému pospolubytí s vyráběním. Vaši přátelé a známí, ale i muži, jimž je tato akce sympatická, jsou samozřejmě také vítáni.

damske vyrabeni