Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Exit Tour přichází do Brna

Exit Tour p?ichází do Brna

9. - 12. listopadu 2010, Brno

Díky velkým ohlas?m se EXIT Tour vrací 9. – 11. listopadu 2010 na t?i brn?nské st?ední školy, Integrovanou st?ední školu – Centrum odborné p?ípravy, Biskupské gymnázium a Integrovanou st?ední školu automobilní.Exit_tour_logo

EXIT Tour je kulturn? vzd?lávací program pro st?ední školy. V rámci programu studenti uvidí malý koncert americké rockové kapely Dizmas a zú?astní se dvou preventivních p?ednášek na r?zná témata jako Sex, AIDS, vztahy, Nebezpe?í kou?ení, šikany, sekt apod., které zajiš?ují zkušení lekto?i z akreditovaných organizací ACET, ICEJ a ABATOP. Mají také jedine?nou p?íležitost se setkat s panem Tomášem Graumannem, pam?tníkem Druhé sv?tové války, který byl zachrán?ný p?ed holocaustem díky Wintonovu vlaku.

Cílem tohoto Tour je podporovat u mladých lidí zdravý životní styl založený na zodpovědných rozhodnutích a připomenout klasické křesťanské hodnoty.

Kromě dopoledních programů na školách organizujeme ve městě odpolední workshopy. Tyto workshopy mohou studenti navštěvovat mezi 16-19 hodinou. Mohou si vyzkoušet hru na různé nástroje, zapojit se do sportovních turnajů, výtvarných dílen, tanečních workshopů či se zúčastnit vzdělávacích přednášek, a při tom všem si prohloubit znalosti angličtiny s rodilými mluvčími.

EXIT Tour je zakončený profesionální rockovou show americké kapely Dizmas. Koncert je sponzorovaný, proto je zdarma.  Koncert se koná ve čtvrtek v  19:00 v Dělnickém domě v Brně-Židenicích, Jamborova 3323/65. (informace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Kapela Dizmas vznikla v roce 2003 v Lancasteru v Kalifornii. Koncertuje v USA, Česku, Polsku a na Slovensku. Během posledních 3 let vydala 3 CD.

EXIT Tour má za sebou tříletou historii. Navštívili jsme 17 českých měst, 2 slovenská města a 1 město v Polsku. Spolupracovali jsme se 72 středními školami. EXIT Tour v ČR zaštiťuje Křesťanská akademie mladých z Frýdlantu nad Ostravicí, která organizuje pro mládež po celé ČR English campy a další hudební a sportovní aktivity.

Jana Müllerová
EXIT Tour manažer pro ČR
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.