Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

100 let sboru

100 let od založení křesťanského sboru Brno
Srdečně vás všechny zveme na nedělní shromáždění, které bude kromě Památky Pána Ježíše věnované ohlédnutím se za sto roky, po které náš sbor smí z velké Boží milosti v Brně fungovat.

 Pozvanka 100 let sboru