Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Služba ve věznicích

Jedna z možností, která se otevřela po roce 1989, bylo navštěvování věznice v Kuřimi u Brna. V Brně se iniciování této služby ujala Armáda spásy, která v tomto směru projednala s vedením kuřimské věznice možnost pastoračních návštěv a provádění bohoslužeb. Každou neděli bylo možno provádět bohoslužby pro odsouzené a v týdnu se realizovaly pastorační návštěvy. Vedení věznice v Kuřimi vyšla této aktivitě vstříc a dodnes se na zajištění této služby podílí řada služebníků z celého spektra registrovaných církví.

Z našeho sboru se do této služby zapojili bratři Stanislav Kašparec a Jiří Krejčí, kteří v kuřimské věznici začali sloužit v roce 1991. Služba se koná dodnes a během této práce bylo evangeliem osloveno několik set odsouzených. Způsob služby zůstává v základních rysech nezměněný od jejího začátku. Každé nedělní odpoledne zajišťuje bohoslužbu pro zájemce ze strany odsouzených duchovní z některé církve. Rozpis služeb a jejich koordinaci zajišťuje jeden z duchovních v postavení koordinátora duchovní práce v Kuřimi. V průběhu týdne mají jednotlivé církve „přidělený“ den služby, která je zaměřena na pastoraci a duchovní poradenství mezi odsouzenými. Křesťanský sbor Brno navštěvuje, v současné době, věznici každé úterý v době mezi 9:00 a 11:00 hodin. Po vzniku dobrovolného sdružení křesťanů Vězeňská duchovenská péče jsme se stali v roce 2000 jejími členy a máme užitek z akcí, které toto sdružení pořádá pro své členy.

V roce 2007 zemřel Stanislav Kašparec a necelý rok zajišťoval službu v kuřimské věznici Jiří Krejčí sám. V polovině roku 2008 vstoupil do této služby mladší bratr Stanislava, Jan Kašparec. V současné době dochází do věznice Jan Kašparec spolu s Jiřím Krejčím.
Po počátečním mimořádném zájmu odsouzených o duchovní službu, který trval od jejího zahájení do poloviny devadesátých let, zájem o bohoslužby a pastorační službu klesal. Byla setkání, kterých se zúčastnil jen jeden odsouzený. Jako velkou Boží přízeň vnímáme skutečnost, že za celých 18 let, po které službu ve věznici konáme, došlo jen ke dvěma případům, že na pastorační setkání nebo bohoslužbu nepřišel vůbec žádný z odsouzených. Poslední rok je ve znamení růstu počtu odsouzených, kteří mají o duchovní službu zájem.

Z velké řady odsouzených, kteří navštívili naše setkání v pastorační místnosti kuřimské věznice jich několik osobně přijalo Ježíše jako Spasitele a Pána svého života. Z jedním z nich máme osobní kontakt i po jeho propuštění i když trvale žije v severních Čechách. Je to velmi potěšující a povzbuzující, když se můžeme dožít ovoce naší služby mezi vězni. Není to jednoduchá ani lehká práce, ale prožíváme při ní řadu zkušeností s Bohem a jeho působením v lidských životech. Jsme za tuto možnost našemu Pánu vděční.