Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Babinec

BBabinec – tak se jmenuje náš dámský spolek, který se schází ve sborovém domě,

A atmosféra – atmosféra našeho scházení bývá vždy přátelská, někdy laděná víc do vesela, někdy víc do vážna,

BBůh – věříme, že je uprostřed nás,

Iintenzita – intenzita našeho scházení je vysoká a v periodě: první sobota v měsíci,

Nnáplň – kromě sdílení vlastních zážitků a prožitků, je náplní i kurz pro duchovní vzdělávání křesťanů "Učedníkovo vítězství" (Master Life),

EEpištola Jakuba – touto epištolou jsme dočasně přerušily probíraný kurz a momentálně studujeme tuto novozákonní knihu,

Ccíl – cílů naši skupinky je více: zastavit se, odpočinout si, popovídat si (jsme ženské), načerpat energií jak duševní tak duchovní a modlitebně podporovat celý náš sbor.