Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Činnost

Spolek křesťanské pomoci Bučovice

Důvodem založení spolku je poskytnout právní a institucionální zázemí sociálně diakonské službě, která byla dobrovolnicky konána rodinou Nových v Bučovicích, ale i Brně a okolí. Působení spolku je zaměřeno zejména na společensky vyloučené či jinak znevýhodněné skupiny obyvatel s cílem vést je ke smysluplnému a společensky prospěšnému životu, resp. pomoci tyto osoby uvést zpět do tohoto života. Spolek také hodlá pečovat o duchovní, duševní a tělesné potřeby těchto lidí. Činnost spolku je postavena na biblických principech.

Činnost

  • setkávání
  • vaření pro lidi bez domova
  • práce s dětmi
  • meetingy s kolegy ze zahraničí
  • návštěvy věznic

Spolek v číslech

  • Více než 200 lidí bez domova nakrmíme dvakrát týdně.
  • Navštěvujeme více než 10 věznic v Čechách a na Slovensku.
  • Více než 100 romských rodin, kterým pomáháme se začlenit do společnosti.
  • Množství dobrovolníků, kteří nám pomáhají v naší službě potřebným.

Základní údaje

Název: Spolek křesťanské pomoci Bučovice
Sídlo: Věstonická 4305/3, Židenice, 628 00 Brno
IČO: 01829785
Právní forma: spolek – právnická osoba
Datum založení: červen 2013
Zapsán: ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou L 17599
Číslo účtu: 107 - 534 355 0277 / 0100

Kontakty

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 731 805 149 – Matěj Nový
tel.  603 303 506 – Marek Nový

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2013/2014

Vedení při společném zpěvu

Jedním ze způsobů, jak vyjádřit vděčnost a úctu našemu živému Bohu, jsou chvály - písně oslavující Ježíše Krista. Činíme tak, na základě výzvy v Bibli: „Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu.“ (Efezským 5,19). V duchovních písních či chválách reagujeme na spásu, kterou nám Bůh ve svém Synu - Ježíši Kristu daroval. Zpěv duchovních písní a chval byl nedílnou součástí života církve už od jejího počátku. Po téměř dvou tisíci letech máme stejnou touhu i my.

V této oblasti slouží několik týmů, které doprovází a vedou společný zpěv během našich setkávání. Při nedělních setkáních u Památky Páně je společný zpěv doprovázen klavírem. V této službě se střídá skupinka 4 bratří a sester. Při společných středečních setkáních u studia Bible, se při vedení společenství věřících při zpěvu střídají dvě skupiny hudebníků a zpěváků. Zpěvem a hraním na nástroje sloužíme také při jiných setkáních a akcích. V současnosti tvoříme dvě skupiny, které dohromady čítají 12 lidí (zpěv, klavír, kytary, perkuse).

 

PÍSNĚ

Při společných setkáních zpíváme písně ze sborového zpěvníku Píseň nového života nebo „zďovky“ – to jsou nové písně, které se učíme, a protože nejsou v našich zpěvnících, tak jejich text při společném zpěvu promítáme na zeď.

Zďovky, které se učíme a zpíváme

Výběr „zďovek“ k Památce Páně

Dorost - Poutníci

Jsme taková partička kamarádů z křesťanského sboru. Jsme mezistádium besídky a mládeže, takže zhruba od 12 do 15 let. Děláme super věci jako hraní her, povídání z Bible i o ní, vaření, sem tam nějaký výlety, někdy víkendovky. Jsme nebojácní a se smyslem pro humor.  Jsme super kolektiv a máme hodně srandy.  Scházíme se kvůli poznávání a oslavě Boha, a to každou druhou sobotu v měsíci od 10.30 do 17.00 a poslední neděli v měsíci od 13.00 do 17.00. Máme srdce na správném místě a buší nám pro správnou věc. Člověk nemusí být křesťan, aby se s námi cítil dobře – bereme všechny, jsme prostě nice lidi!

Tyra2015male

IMG 20150207 151456

Tyra2015-146

 

LAVINA, z.s.

Sbor podporuje činnost spolku LAVINA, která je neziskovou organizací sdružující lidi, kteří přijímají Bibli jako Bohem inspirované slovo a své životy podřizují této autoritě. Kladou důraz na lásku a úctu ke všem lidem. Chtějí být prospěšní těm, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Přinášejí jim zprávu o naději v osobě vzkříšeného Ježíše Krista, který žije a s láskou se zajímá o každého člověka.

LAláska VIvíra NAnaděje.

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. (Bible – 1. Korintským 13. kapitola)

www.lavinablansko.cz.

Podkategorie