Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

FINANČNÍ SBÍRKA PRO UKRAJINU

Pravděpodobně všichni sledujeme smutné události posledních dní na Ukrajině. Jako sbor jsme se rozhodli vyhlásit mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým válkou. Prostředky budou průběžně z výtěžku sbírky zasílány na konkrétní projekty, neboť vnímáme, že aby byla pomoc účinná, musí být také rychlá.

Přispívat můžete libovolnou částkou na účet sboru č. 2500752953/2010, variabilní symbol: 2022

V Bibli jsme několikrát jako křesťané vyzýváni pomáhat trpícím jako to dělal Pán Ježíš, a tak chceme i tímto všechny povzbudit k zapojení do této mimořádné sbírky.

Vy, kteří žijete v Temě, vítejte uprchlíky chlebem! Prchají přece před mečem, před taseným mečem, před napjatým lukem, před ukrutným bojem! Izaiáš 21:14-15

banner ukrajina