Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Oznámení

Milí domácí sboru, vážení přátelé,

vzhledem k postupujícímu uvolňování vládních protiepidemiologických opatření, která již od pondělí 15. června 2020 nevyžadují při bohoslužbách dodržování dvoumetrových odstupů mezi účastníky, můžeme plně obnovit scházení v našem sborovém domě i při nedělních shromážděních. Limitu počtu dovolených účastníků se zdaleka nepřibližujeme. Nedělní shromáždění však budou mít až do září jen jedno kázání a nebude přestávka.

Od uvedeného dne tedy není nutné se předem hlásit na jakékoliv shromáždění a ta jsou přístupná všem bez omezení.

Stále je však nutné dodržet zvýšené hygienické požadavky, zejména jde o desinfekci rukou při vstupu a stále platí povinnost mít roušku.

Časy začátků shromáždění zůstávají, jak tomu bylo doposud. Detailní pravidla pro tato scházení přijatá staršími sboru v dubnu zůstávají v platnosti, krom požadavků na 2m odstupy.

 

Oznámení v PDF

Starší oznámení ze dne 3. 6. 2020