Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Podzimní konference 2017

Drazí spoluvěřící a přátelé,

srdečně jste zváni na blížící se podzimní brněnskou konferenci, která se koná v sobotu 14.10.2017.

Téma setkání:    

KRISTUS a CÍRKEV - Manželství a rodina jako obraz vztahu Krista a Církve

„Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem: Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; on je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná.“ Efezským 5,21-27

Přihlašujete se prosím pomocí online formuláře odkaz zde nebo případně papírového formuláře (zde).

Konference 2017