Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Bohoslužba mladých

Přátelé, 

zveme vás na nedělní bohoslužbu Křesťanského sboru v Brně, kterou pořádá naše mládež.

Vezměte rodinu, kamarády a přijďte!  22. duben v 9:3012:00 // Šámalova 15a

Čekají nás chvály, modlitby, památka Pána Ježíše, slovo, mňamky a dobrý kafe ;)

Těšíme se na fajn dopoledne...

FB 22 4